top of page
young-couple-in-love-PVQCTLY.jpg

Workshop 'Conscious Conception'

EEN WORKSHOP VOOR TOEGEWIJDE BEWUSTE OUDERS

Door Joanne van Wijgerden en Annick Burger


We leven in een tijd waar veel van ons gevraagd wordt en het niet altijd vanzelfsprekend is om bewust stil te staan bij het worden van ouders. Tegelijkertijd zijn we ons er steeds meer van bewust hoe de conceptie, zwangerschap en geboorte van een kind van invloed zijn op de ontwikkeling. Steeds meer stellen hebben de wens om een plek te vinden waar zij bewust stil kunnen staan bij de keuze van ouderschap en zich hierop voor te bereiden.


Bij Conscious Conception geven toekomstige ouders de ruimte aan hun eigen gevoelens en bewustzijn omtrent conceptie en prille zwangerschap. Dit kan heel bekend of juist heel nieuw voelen. Wat is bewuste conceptie voor mij eigenlijk? Ook biedt het de gelegenheid om stil te staan bij je eigen conceptie, zwangerschap en geboorte. Misschien dat je daar (bewust of onbewust) een idee van hebt en misschien ook helemaal niet. Het her-inneren, helen of herschrijven van deze ervaring is een belangrijk onderdeel in het voorbereiden op de komst van je kindje. Door op deze manier contact te maken met jezelf en dit te delen met je partner ontstaat er ruimte om af te stemmen op het frequentieveld van de ziel van je kindje.
 

‘For some of you, this ascension process includes consciously conceiving highly evolved children in such a way, that you as mother or father, can resonate with their sensitive souls and assure a more harmonious entrance into the density of the earthplane’. Een fragment uit “Anna, grandmother of Jesus”, Claire Heartsong.


De zielen die in deze tijd naar de aarde komen zijn hoger van trilling en nodigen hun toekomstige ouders uit om in beweging te komen op alle vlakken van hun bestaan. Dus hoe je denkt, voelt, eet, communiceert, liefhebt en de seksuele levensenergie voedt, alles vraagt om her-afstemming, inclusief de moed om ja te zeggen tegen nodige veranderingen. De ziel van je kind nodigt je als ouder al in de fase van pre-conceptie of prille zwangerschap uit om meer uiting te geven aan wie je in essentie bent. Om vervolgens ook in zijn/haar volledige essentie ontvangen te kunnen worden en de landing hier op aarde zacht, bewust en verwelkomend te maken. Dus ook als je recent zwanger bent geworden is het mooi om stil te staan bij de conceptie van je kindje en zijn/haar ziel te kunnen begeleiden in de eerste stapjes van incarnatie. Voor jezelf en je partner kan dit ook een stuk van jouw eigen conceptie aanraken en met terugwerkende kracht helen.


Annick: “Door pre- en perinatale omstandigheden kan het zo zijn dat je delen van jouw essentie "thuis" hebt gelaten en je een herhaling van je geboorte imprint leeft. Uiteindelijk is het mijn doel dat jij je essentie - datgene waar je als ziel voor gekomen bent - hier op aarde kunt leven en belichamen. En dat je jezelf en je toekomstige kindje kunt verwelkomen in zijn essentie”.


`Joanne: ‘Conceptie is een moment van ‘sacred sexuality’, van diepe overgave aan Alles wat Is.’ 

Het uiteindelijke moment van fysieke conceptie noemen wij "sparking". Hier komen lichamelijke extase en spiritualiteit bij elkaar: de liefde tussen partners, het liefdesveld voor de ziel en het Goddelijke bewustzijn. Hier ontstaat een krachtige vonk van energie; het begin van een nieuw leven.

​Een fragment uit “Anna, grandmother of Jesus” (Claire Heartsong): Preparation for Light conception: ‘At this point, Isis, Osiris, Hathor and Horus took their position around my body. I was immediately immersed into an extraordinary geometric matrix of light, sound and color. The music of the spheres enveloped me in pulsating, palpable patterns of liquid light’.


Wanneer is deze workshop nu geschikt voor jou en je partner? Stel je voor, je hebt een verlangen of een vraag zoals:

 • je hebt een miskraam achter de rug en voelt dat je die eerst een plek wilt geven voordat je je open kunnen stellen voor een volgende zwangerschap

 • je zit in een ivf-traject en wilt samenzijn in een fijne sfeer buiten het ziekenhuis

 • je hebt verschillende ideeën of een andere culturele/spirituele achtergrond m.b.t. conceptie en geboorte en wilt hier graag een weekend samen bij stil staan

 • je kiest voor een bewuste conceptie en wilt hier graag met gelijkgestemden de tijd en ruimte voor nemen en je hierop voorbereiden

 • je voelt dat er veel emoties loskomen als je invoelt op ie eigen conceptie en die wil je graag onderzoeken voordat je zwanger wordt

 • je wilt graag contact maken met de ziel die bij jou wil incarneren en voelt dat het fijn is om daar samen de tijd voor te hebben

 • wij hebben al een (of meerdere) kindje(s) en zijn ons er inmiddels van bewust hoe bepalend de conceptie is

 • je bent in het eerste trimester van je zwangerschap en wilt graag samen terugkijken op de conceptie en je kindje begeleiden in dit eerste stuk van incarnatie


Deze workshop biedt je een verdieping op bovenstaande thema’s. Ook als je specifieke vraag hier niet tussen zit, maar je kunt wel voelen dat deze workshop past bij de fase waarin jij of jullie momenteel zitten, voel je welkom. Neem ook sowieso even contact met ons op als er een ander thema voor je speelt of als je liever alleen zou willen komen, dan kunnen we met je meedenken over de mogelijkheden en/of kijken of er een van onze andere workshops meer zou kunnen aansluiten bij je vraag.


In de workshop ‘Conscious Conception” komen o.a. aan bod:

 • helen en herschrijven van eigen conceptie en geboorte-ervaringen/imprint

 • verhogen van je eigen liefdesveld

 • bewustzijn over wat conceptie inhoudt en het process van ‘sparking’

 • communicatie en intimiteit tussen de partners

 • contact met de inkomende ziel (zowel als volwassen ziel als als baby)

 • een passend welkomst ritueel voor de inkomende ziel

 • zorg voor jezelf en elkaar op fysiek en spiritueel niveau


`Wat levert de workshop jou en jullie op?

Dit weekend geeft jullie als partners op de eerste plaats tijd en aandacht voor elkaar, ruimte voor communicatie, genieten en intimiteit. Gedurende het weekend zullen we jullie begeleiden m.b.v. geleide meditatie, visualisatie en verschillende lichaamsgerichte, expressieve en energeti-sche werkvormen waardoor jullie contact kunnen maken met jezelf, met elkaar als partners en met de inkomende ziel van je kindje.

 

​Na de workshop:

 • heb je meer voeling met jouw waarheid omtrent conceptie en het contact hebben met de ziel van je kind

 • heb je blokkades opgelost bij jezelf waardoor er meer ruimte is voor verwondering en overgave

 • heb je allebei meer contact met je fysieke lichaam

 • kan de vrouw meer contact met en ruimte ervaren in haar baarmoeder voor het frequentieveld van je kindje

 • voel je meer verbinding met elkaar en kan er meer levensenergie stromen

 • ervaar je een diepere laag van communicatie met jezelf en elkaar

 • voel je je vrijer in contact met de ziel van je kindje en ben je voorbereid om de ziel van je kindje te ontvangen

 • is er meer contact met je kindje in deze prille fase van zwangerschap

 • heb je meer bewustzijn op hoe belangrijk conceptie en zwangerschap is voor de incarnerende ziel


Over Joanne : Zij heeft een groot ervaringsveld in hoe zij mensen in verbinding brengt met hun eigen liefde en in-eigen vermogens om transformatie aan te gaan in zichzelf. Conceptie, zwangerschap en geboorte zijn diepe transformerende ervaringen.
Joanne ondersteunt je in het verder activeren van zowel je eigen spirituele en kosmische bewustzijn als jouw contact met Gaia en vergroting van je heilige levensenergie: in sacred sexuality komen beide bij elkaar. Contact met de incarnerende ziel is een onlosmakelijk onderdeel hiervan.

Joanne genereert een groot liefdevol en multidimensioneel veld waarbinnen mensen zich veilig voelen om hun eigen ingevingen en impulsen meer te vertrouwen en zich over te geven aan de eigen levensstroom. Dit genereert een enorme vreugde, openheid en aangeraakt worden in wie zij zijn: ‘Ik voel mijn energie, ik voel mijn kwetsbaarheid, ik voel mijn licht en liefdesveld, ik voel zachtheid en kracht, ik voel zoveel schoonheid’.

Dit innerlijke werk vergroot ook de verbinding met de lichaamswijsheid, het lichamelijke plezier en vertrouwen in het lichaam en de natuurlijke kracht van geboorte. De basis van een liefdevol veld, maakt het eenvoudiger voor deelnemers om hun eigen blokkades te onderzoeken en te helen en hun eigen imprints van conceptie, zwangerschap en geboorte te helen en te herschrijven.

 

Dit weekend geeft jullie als koppel op de eerste plaats tijd en aandacht voor elkaar, ruimte voor communicatie, genieten en intimiteit. Gedurende het weekend zullen we jullie begeleiden m.b.v. geleide meditatie, visualisatie en verschillende lichaamsgerichte, expressieve en energetische werkvormen waardoor jullie contact kunnen maken met jezelf, met elkaar als partners en met de inkomende ziel.


Na de workshop:

 • heb je meer voeling met jouw waarheid omtrent conceptie en contact met de ziel

 • heb je blokkades opgelost bij jezelf waardoor er meer ruimte is voor verwondering en overgave

 • heb je meer contact met je fysieke lichaam en de vrouw met haar baarmoeder

 • voel je meer verbinding met elkaar en kan er meer levensenergie stromen

 • ervaar je een diepere laag van communicatie met jezelf en elkaar

 • voel je je vrijer in contact met de ziel van je kindje en ben je voorbereid om de ziel van je kindje te ontvangen

 • heb je meer bewustzijn hoe belangrijk conceptie is voor de incarnerende ziel


Achtergrond Annick Burger
Ik ben twee maanden te vroeg geboren en heb daardoor lang in de couveuse gelegen. Veel thema´s rondom conceptie, zwangerschap en bevalling heb ik zelf mogen ervaren in mijn eigen leven. Het helen van deze stukken brengt mij steeds dichterbij mijn eigen essentie. Deze imprints hebben een enorme impact gehad op mijn levensloop. Zolang ik mij kan herinneren heb ik een grote nieuwsgierigheid naar de essentie van het bestaan, het doel van het leven. Thema’s die ik in mijn leven ben tegengekomen gaan over verbinding, dualiteit, leven en dood, bestaansrecht, in het hier en nu aanwezig kunnen zijn en omgaan met angst. Spiritualiteit en zingeving hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik maak graag contact met de niet stoffelijke wereld, het universum, en verschillende dimensies.

De afgelopen jaren leef ik steeds minder vanuit een bestaande structuur en meer vanuit verbinding met mezelf en mijn omgeving. Ik hou ervan om buiten de lijntjes te kleuren en om vastgeroeste structuren te veranderen of in beweging te zetten. Ik leef met veel creativiteit en belicht situaties van verschillende kanten.
Het is mijn passie om met de beweging tussen het donker en het licht en het universele en het aardse te werken en om dit dichter tot elkaar te laten komen.
Naast mijn eigen praktijk werk ik als psychiatrisch verpleegkundige bij een grote instelling en geef ik trainingen om het stigma rondom psychiatrische aandoeningen te verkleinen. Het is mijn missie om ook daar het ‘anders zijn’ niet meer te bestempelen als goed of fout.
Ik zie steeds meer mensen, zowel privé als in mijn werk, die een verlangen voelen om het anders te gaan doen.
Momenteel rond ik de opleiding tot levenstherapeut afronden aan School of Life. Mijn praktijk is in Den Bosch (www.yourpulse.nl)


Achtergrond Joanne van Wijgerden:
Joanne heeft naast een universitaire achtergrond, een opleiding tot energetisch therapeut en een opleiding tot doula. Zij heeft een praktijkervaring van 35 jaar als energetisch therapeut en werkt vanaf haar 20ste met groepen als facilitator. Haar visie op gezondheid is gericht op zelfgenezend vermogen, energetische doorstroming van het lichaam in samenhang met het genereren van bewustzijn. Bewustzijn is de sleutel tot het veranderen van familie templates, oude emotionele en mentale patronen. Bewustzijn leidt tot de ontwikkeling van spirituele vermogens en een meer fijnstoffelijke waarneming en werking van het fysieke lichaam.

Toegespitst op zwangerschap en geboorte brengt Joanne vrouwen in contact met hun aangeboren vermogen tot een liefdevol proces van zwangerschap en geboorte. Contact met lichaam en geest via de intuïtie en het subtieler aanvoelen van de signalen van het lichaam in combinatie met een spirituele connectie met de incarnerende ziel, maakt dat een vrouw met een veel groter bewustzijn zwanger is en verandert de manier waarop zij zich voorbereidt op de geboorte en welkom van haar kind.

Joanne is ook manifestor van Healing Arts Liquid Light Frequencies (www.healingarts.nl) en begeleidt
Jongeren die als nieuwetijdszielen moedige nieuwe keuzes maken in het veranderen van onze wereld (www.Live-to-Be.com). Daarnaast heeft zij meerdere communities in co-creatie opgezet (www.telosiancommunity.com).

DATA:

13 en 14 maart 2020 ,START 10.00 UUR tot en zaterdag 17.00 uur incl vrijdagavond

LOCATIE:

De Open Ruimte

Almere

www.deopenruimte.nl

KOSTEN:

EURO 325 PP

bottom of page