top of page

Conscious (re)Birthing

WAT IS HET?

Conscious (re)Birthing omvat voor ons zowel de bewustwording en herschrijving van conceptie, zwangerschap en geboorte, als de voorbereiding van (toekomstige) ouders op de conceptie, zwangerschap en geboorte van hun kind.

 

De medische wereld heeft in de afgelopen decennia een vlucht gemaakt en ervoor kunnen zorgen dat er veel meer mogelijk is op het gebied van conceptie, zwangerschap en geboorte. Bevallingen die vroeger hadden geleid tot sterfte van de vrouw en haar baby kunnen nu succesvol worden gedaan. En zo is het mogelijk geworden om stellen met een kinderwens in veel verdergaande stappen te helpen bij het uitkomen van deze wens.. De andere kant van dit medisch ingrijpen is dat steeds meer vrouwen zich er niet meer van bewust zijn dat ze een heel krachtig intuïtief en lichamelijk weten hebben over conceptie, zwangerschap en geboorte. Iets “oers”.

 

Met deze website willen wij ons eigen werk aanbieden in de vorm van workshops om vrouwen en hun partners te bekrachtigen in hun in-eigen vermogens en het helen van imprints rondom conceptie, zwangerschap en geboorte.

 

Ook bieden wij heel specifiek voor vrouwen workshops aan die, naast de bewustwording van hun conceptie, tijd in de baarmoeder en geboorte, vrouwen ondersteuning en heling bieden op alle aspecten van hun vrouw-zijn. 

PLATFORM CONSCIOUS BIRTHING

Voor ons is dit werk ook deel van een grotere beweging die wij in gang willen zetten. Het is onze wens om via een platvorm het bewustzijn rondom conceptie, zwangerschap en geboorte te vergroten en stil te staan bij de invloed die de vroegste periode van een mensenleven heeft.

Er is een groeiend aantal initiatieven die het belang van het bewust hierbij stilstaan onderschrijven. Zo heeft het kabinet recent 41 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de eerste 1000 dagen van een kind. “Van kinderwens tot 2-jarige peuter, de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd” stelt een nieuwsbericht van de Rijksoverheid daarover op 12 september 2018.

 

De eerste start van dit platvorm is door middel van een "community group" op Facebook met de naam Conscious BirthingIedereen die zich aangetrokken voelt om via deze weg op de hoogte te zijn en bij te dragen is van harte welkom.

Over Joanne en Dorrit

ACHTERGROND

Joanne van Wijgerden

​Joanne heeft naast een universitaire achtergrond, een opleiding tot energetisch therapeut en een opleiding tot doula. Zij heeft een praktijkervaring van 35 jaar als energetisch therapeut en werkt vanaf haar 20ste met groepen als facilitator. Haar visie op gezondheid is gericht op zelfgenezend vermogen, energetische doorstroming van het lichaam in samenhang met het genereren van bewustzijn. Bewustzijn is de sleutel tot het veranderen van familie templates, oude emotionele en mentale patronen. Bewustzijn leidt tot de ontwikkeling van spirituele vermogens en een meer fijnstoffelijke waarneming en werking van het fysieke lichaam.

 

Toegespitst op zwangerschap en geboorte brengt Joanne vrouwen in contact met hun aangeboren vermogen tot een liefdevol proces van zwangerschap en geboorte. Contact met lichaam en geest via de intuïtie en het subtieler aanvoelen van de signalen van het lichaam in combinatie met een spirituele connectie met de incarnerende ziel, maakt dat een vrouw met een veel groter bewustzijn zwanger is en verandert de manier waarop zij zich voorbereidt op de geboorte en welkom van haar kind.

 

Joanne is ook manifestor van Healing Arts Liquid Light Frequencies (www.healingarts.nl) en begeleidt jongeren die als nieuwetijdszielen moedige nieuwe keuzes maken in het veranderen van onze wereld (www.Live-to-Be.com). Daarnaast heeft zij meerdere communities in co-creatie opgezet  (www.telosiancommunity.com).​​

Dorrit Huppes

Dorrit is werkzaam als Levenstherapeut en heeft haar eigen praktijk in Haarlem (www.dorrithuppes.nl). Het is haar missie om mensen (weer) te laten ervaren wie ze in essentie zijn. Om mensen zich die delen van zichzelf te laten herinneren die ze zijn "kwijtgeraakt". Haar ervaring is dat dit "vergeten" vaak al in een heel vroege fase van het leven plaatsvindt. De conceptie, zwangerschap en geboorte van een mens zijn van grote invloed op de ervaringen in het latere leven.

Gedurende haar 5-jarige opleiding bij School of Life (www.schooloflife.nl) werd zij zich er steeds meer van bewust hoe bepalend haar eigen pre- en perinatale periode is geweest. Ze zag de overeenkomsten tussen die periode en haar latere ervaringen in haar leven. Ze merkte ook dat ze in haar sessies steeds meer vragen kreeg die te herleiden waren naar deze periode. Zodoende is zij zich gaan specialiseren in het werken met deze “geboorteimprints”.

 

In haar praktijk begeleidt ze volwassenen (en ook steeds meer kinderen) om de imprint van hun conceptie, tijd in de buik van de moeder en geboorte te "herschrijven". Door zich bewust te worden van de diepliggende patronen die hier al ontstaan kunnen deze transformeren. Ook begeleidt ze ouders in de fase van pre-conceptie en zwangerschap, om in contact met hun eigen essentie een veilige bedding te creëren voor hun kind. Dit doet ze door met de geboorteimprint van de toekomstige ouders te werken en vervolgens contact te leggen met het (toekomstige) kindje. Tenslotte kun je ook na een (traumatische) bevalling, miskraam of abortus kun bij Dorrit terecht, om deze ervaring een plek te geven.

 

Joanne-armen-weid-400x620.jpg
IMG_1377_2.jpg
bottom of page